Apple bắt đầu hiển thị chỉ số khả năng sửa chữa cho iPhone và Mac ở Pháp

Apple bắt đầu hiển thị chỉ số khả năng sửa chữa cho iPhone và Mac ở Pháp

Apple đã bất ngờ bắt đầu hiển thị chỉ số sửa chữa cho các thiết bị như iPhone và Mac trong ứng dụng Apple Store và Apple Online Store ở Pháp trong tuần này. Giờ đây, người dùng có thể hiểu rõ hơn về việc sửa chữa thiết bị đó dễ dàng như thế nào trước khi mua.

Theo báo cáo của MacGeneration , chỉ số này liên quan đến các quy định địa phương do Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Sinh thái đặt ra. Có năm tiêu chí khác nhau được sử dụng để xác định chỉ số cho mỗi thiết bị, bao gồm tính dễ tháo lắp và tính sẵn có của các bộ phận cần thiết để sửa chữa.

Từ MacGeneration , được dịch sang tiếng Anh:

  • sự sẵn có của tài liệu (để sửa chữa, sử dụng và bảo trì cũng như khoảng thời gian mà thông tin này được cung cấp);
  • tháo lắp (thực hiện dễ dàng như thế nào, tiếp cận các bộ phận có dễ dàng không, công cụ cần thiết là gì, các bộ phận được cố định trong thiết bị như thế nào);
  • phụ tùng thay thế (thời gian sẵn có và thời gian giao hàng);
  • giá phụ tùng thay thế (so với mới);
  • các bản cập nhật phần mềm có sẵn, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật từ xa miễn phí và khả năng đặt lại thiết bị của bạn theo cách phần mềm.

iPhone 12 mini đạt 6/10 về chỉ số khả năng sửa chữa, trong khi iPhone 11 đạt 4,6 / 10. Đối với máy Mac, M1 MacBook Air mới đạt 6,5 / 10 và MacBook Pro M1 đạt 5,6 / 10. Theo báo cáo, thông tin như vậy cũng đã trở thành bắt buộc ở Pháp do các vấn đề môi trường như một cách chống lãng phí.

Thật không may, vì điều này liên quan đến luật pháp của Pháp, không có khả năng Apple sẽ áp dụng một chỉ số tương tự ở các quốc gia khác - điều này thực sự sẽ là một ý tưởng tuyệt vời. Bạn nghĩ gì về chỉ số này? Cho chúng tôi biết trong các ý kiến ​​dưới đây.