Apple phát hành bản cập nhật iPadOS 17.5.1 mới dành cho iPad 10

Apple phát hành bản cập nhật iPadOS 17.5.1 mới dành cho iPad 10

Apple hôm nay đã phát hành phiên bản iPadOS 17.5.1 mới, dành riêng cho iPad 10. Bản cập nhật là phiên bản thứ hai của iPadOS 17.5.1, với số phiên bản là 21F91 thay thế cho phiên bản 21F90 đã được phát hành vào lúc đầu.
Bản cập nhật iPadOS 17.5.1 có thể được tải xuống thông qua Finder hoặc iTunes và phiên bản này dường như chưa được phát hành trực tuyến. Chủ sở hữu ‌iPad‌ 10 đã cài đặt iPadOS 17.5.1 có thể không thấy bản cập nhật và điều này có thể bị giới hạn ở những người chưa tải xuống phần mềm.


Không có thông tin nào về lý do Apple phát hành phiên bản iPadOS 17.5.1 mới cho ‌iPad‌ thế hệ thứ 10. iOS 17.5.1 và iPadOS 17.5.1 trước đó đã ra mắt vào ngày 20 tháng 5, bao gồm bản sửa lỗi có thể khiến hình ảnh xuất hiện lại trong ứng dụng Ảnh ngay cả sau khi bị xóa. Apple cho biết lỗi này xảy ra do lỗi cơ sở dữ liệu.

← Bài trước Bài sau →