Linh Kiện iPhone X

Sản Phẩm Ngừng Kinh Doanh

Camera Trước iPhone X

Sản Phẩm Ngừng Kinh Doanh

11,000,000₫

Màn Hình iPhone X

11,000,000₫

Sản Phẩm Ngừng Kinh Doanh

Thay Camera Sau iPhone X

Sản Phẩm Ngừng Kinh Doanh

1,200,000₫
900,000₫
900,000₫
1,500,000₫

Thay Pin iPhone X

1,500,000₫

Sản Phẩm Ngừng Kinh Doanh

Thay Vỏ iPhone X

Sản Phẩm Ngừng Kinh Doanh