Yamaha Px3 - Bose 502 Array - JBL Kx180 - Bose ControlSpace SP 24 Sound Processor - Bose Mb4 - JBL Vm300

15,810,000₫

YAMAHA PX3

Đơn giá: 13.400.000 VNĐ

JBL KX180

Đơn giá: 12.000.000 VNĐ

BOSE CONTROLSPACE SP 24 SOUND PROCESSOR

Đơn giá: 18.832.000 VNĐ

BOSE MB4

Đơn giá: 15.810.000 VNĐ

 

🏡 i-Tâm Loan: 46-48

Trần Văn Khéo - TP. Cần Thơ

☎️ 1 9 0 0 6 4 5 9

🌐 itamloan.vn

⏰ 7:30 AM - 21:30 PM

Sản phẩm liên quan

 Yamaha Px3 - Bose 502 Array - JBL Kx180 - Bose ControlSpace SP 24 Sound Processor - Bose Mb4 - JBL Vm300
 Yamaha Px3 - Bose 502 Array - JBL Kx180 - Bose ControlSpace SP 24 Sound Processor - Bose Mb4 - JBL Vm300