Apple phát hành Safari 14.1 với bản vá WebKit cho macOS Catalina và Mojave

Apple phát hành Safari 14.1 với bản vá WebKit cho macOS Catalina và Mojave

Đầu tuần này, Apple đã phát hành iOS 14.5.1 và macOS Big Sur 11.3.1 với bản cập nhật bảo mật quan trọng đã khắc phục sự cố khai thác WebKit nghiêm trọng. Hôm nay, công ty đã phát hảnh Safari 14.1 cho người dùng macOS Catalina bà macOS Mojave, đồng thời sử lối khai thác đã được sử dụng cho nội dung web độc hại.

Như Apple đã nêu chi tiết vào đầu tuần này, việc khai thác được tìm thấy trong WebKit đã được khai thác để thực thi mã tuỳ ý trên thiết bị của người dùng mà không có sự đồng ý.

Vì vi phạm bảo mật đã được khắc phụcb cho người dùng chạy iOS 14 và macOS Big Sur, Apple hiện đã phát hành bản cập nhật Safari với các cải tiến bảo mật tương tự cho người dùng chạy mcaOS Catalina và macOS và macOS Mojave.

WebKit

Có sẵn cho: macOS Catalina và macOS Mojave  

Ảnh hưởng: Việc xử lý nội dung Web được tạo thủ công có thể dẫn đến thực thi mã tuỳ ý. Apple biết về một báo cáo rằng vấn đề này có thể đã được khai thác tíc cực.

Mô tả: Vấn đề hỏng bộ nhớ đã được giải quyết với sự cải thiện của quản lý nhà nước.

WebKit

Có sẵn cho: macOS Catalina và macOS Mojave

Ảnh hưởng : Việc xử lý nội dụng Web được tạo thủ ccông có thể dẫn đến việc thực thi mã tuỳ ý. Apple biết về một báo cảoằng vấn đề này có thể được khai thác tích cực.

Mô tả: Tràn số nguyên đã được giải quyết bằng xác thực đầu vào được cải thiện.

Cần nhớ rằng khai thác tương tự cũng đã được sửa trên các mẫu iPhone và iPad cũ hơn với iOS 12.5.1, được phát hành và đầu tuần này cho tất cả người dùng

Bạn có thể cập nhật Safari bằng cách chuyển đến menu.Cập nhật phần mền trong ứng dụng tuỳ chọn hệ thống trên máy Mac của bạn . Bạn có thể tìm thêm thông tin về các bản cập nhật bảo mật Safari14.1 trong bài viết hỗ trợ này trên trang Web của Apple.