Khách Hàng Thân Thiết

CHỊ MAI THỊ KIM CƯƠNG

       Chị Kim Cương là một trong những khách hàng vô cùng thân thiết của iTamLoan trong suốt 4 năm qua.       ...