Chính Sách Đổi Trả

 

iTamLoan luôn có nhiều chính sách ưu đãi cho Khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm tại Công Ty.

Những sản phẩm Apple được iTamLoan thu lại với mức giá cao nhất, cụ thể như sau:

 

I) SẢN PHẨM KHÔNG BỊ LỖI:

1) TRONG 07 NGÀY ĐẦU TIÊN:

- MÁY CHÍNH HÃNG: Bằng 85% trên giá bán hiện tại.

 - MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG: Bằng 90% trên giá bán hiện tại.

2) QUYỀN LỢI TỪ 08 ĐẾN 30 NGÀY:

- MÁY CHÍNH HÃNG: Bằng 80% trên giá bán hiện tại.

- MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG: Bằng 85% trên giá bán hiện tại.

3) QUYỀN LỢI TỪ 31 ĐẾN 45 NGÀY:

- MÁY CHÍNH HÃNG: Bằng 75% trên giá bán hiện tại.

- MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG: Bằng 80% trên giá bán hiện tại.

II) SẢN PHẨM BỊ LỖI (do nhà sản xuất):

TRONG 07 NGÀY ĐẦU TIÊN: 

Quý khách sẽ được đổi 01 sản phẩm khác, nhưng nếu quý khách muốn bán lại thì mức giá thu vào như sau:

- MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG: Đổi trả miễn phí.

2) QUYỀN LỢI TỪ 08 ĐẾN 30 NGÀY:

- MÁY CHÍNH HÃNG: Bằng 85% trên giá bán hiện tại.

- MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG: Bằng 90% trên giá bán hiện tại.

3) QUYỀN LỢI TỪ 31 ĐẾN 45 NGÀY:

- MÁY CHÍNH HÃNG: Bằng 80% trên giá bán hiện tại.

- MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG: Bằng 85% trên giá bán hiện tại.

4) QUYỀN LỢI SAU 45 NGÀY:

- Cứ mỗi ngày tiếp theo giá thu vào sẽ giảm thêm 0.15% trên 01 ngày.

III) SẢN PHẨM BỊ LỖI (DO NGƯỜI SỬ DỤNG):

- Tùy vào mức độ hư hỏng của sản phẩm, giá linh kiện thay thế, iTamLoan sẽ hỗ trợ giá đổi trả cao nhất cho quý khách hàng.

Lưu ý: Những sản phẩm khác sẽ được thu lại theo giá thị trường vào thời điểm định giá.