CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

I) SẢN PHẨM KHÔNG BỊ LỖI:

     1) QUYỀN LỢI TỪ 01 ĐẾN 30 NGÀY:

     - MÁY CHÍNH HÃNG: Bằng 85% trên giá bán hiện tại.

     2) QUYỀN LỢI TỪ 31 ĐẾN 45 NGÀY:

      - MÁY CHÍNH HÃNG: Bằng 75% trên giá bán hiện tại.

II) SẢN PHẨM BỊ LỖI (do nhà sản xuất):

      1)TRONG 07 NGÀY ĐẦU TIÊN: 

     Quý khách sẽ được đổi 01 sản phẩm khác.

      2) QUYỀN LỢI TỪ 08 ĐẾN 30 NGÀY:

     - MÁY CHÍNH HÃNG: Bằng 85% trên giá bán hiện tại.

     3) QUYỀN LỢI TỪ 31 ĐẾN 45 NGÀY:

     - MÁY CHÍNH HÃNG: Bằng 80% trên giá bán hiện tại.

      4) QUYỀN LỢI SAU 45 NGÀY:

     - Cứ mỗi ngày tiếp theo giá thu vào sẽ giảm thêm 0.15% trên 01 ngày.

III) SẢN PHẨM BỊ LỖI (DO NGƯỜI SỬ DỤNG):

     - Tùy vào mức độ hư hỏng của sản phẩm, giá linh kiện thay thế, iTamLoan sẽ hỗ trợ giá đổi trả cao nhất cho quý khách hàng.

     Lưu ý: Những sản phẩm khác sẽ được thu lại theo giá thị trường vào thời điểm định giá.