Các Tính Năng Mới Của iPad Với iPadOS15

Các Tính Năng Mới Của iPad Với iPadOS15

iPad có tính năng đa nhiệm trực quan hơn, thiết kế Màn hình chính mới với các tiện ích tích hợp, Thư viện ứng dụng, ghi chú trên toàn hệ thống với Quick Note, SharePlay, trải nghiệm Safari được thiết kế lại và các công cụ mới để luôn tập trung