Đã có thể

Đã có thể "fake Quốc tế" cho iPhone Lock như 2 năm trước

Đã có thể "fake Quốc tế" cho iPhone Lock như 2 năm trước.
ICCID mới là 89014104279605344555. Anh em dùng máy Lock cần làm là update lên phiên bản iOS mới nhất, active iPhone với ICCID ở trên và sau đó là tháo sim ra khỏi máy và "hưởng thụ" thôi. Chúc anh em thành công!

#TINHTE.VN