Đây là mọi thứ mới với ứng dụng Ghi chú trong iOS 15

Đây là mọi thứ mới với ứng dụng Ghi chú trong iOS 15

Apple đã xem trước iOS 15 trong bài phát biểu WWDC21 của mình. Mặc dù phần lớn sự tập trung vào FaceTime và iMessage, ứng dụng Notes đang nhận được một số tính năng mới với hệ điều hành sắp ra mắt. Đây là tổng hợp của chúng tôi về mọi thứ mới với ghi chú.

Ứng dụng Notes là một trong những ứng dụng hữu ích nhất cho người dùng hàng ngày. Với khả năng tạo các thư mục khác nhau, chia sẻ ghi chú với người khác và đồng bộ hóa chúng giữa các thiết bị trên iCloud, ứng dụng này thậm chí còn trở nên tốt hơn với iOS 15.

Với iOS 15, hầu hết các tính năng mới tập trung vào khả năng gắn thẻ ghi chú và làm việc cùng với bạn bè và đồng nghiệp.

  • Trình duyệt thẻ: Nó cho phép bạn chạm vào bất kỳ thẻ nào hoặc kết hợp các thẻ để xem nhanh các ghi chú được gắn thẻ;
  • Thư mục thông minh tùy chỉnh: Nó tự động thu thập các ghi chú ở một nơi dựa trên các thẻ;
  • Chế độ xem Hoạt động: Xem những gì người khác đã thêm vào ghi chú được chia sẻ của bạn khi bạn vắng mặt. Chế độ xem Hoạt động mới cung cấp bản tóm tắt các cập nhật kể từ lần cuối cùng bạn xem ghi chú và danh sách hoạt động hàng ngày từ mỗi cộng tác viên;
  • Điểm nổi bật: Vuốt sang phải bất kỳ đâu trong ghi chú của bạn để hiển thị chi tiết về người đã thực hiện thay đổi trong ghi chú được chia sẻ. Xem chỉnh sửa thời gian và ngày tháng với văn bản được đánh dấu được mã hóa màu để khớp với các cộng tác viên trong ghi chú;
  • Đề cập: Đề cập làm cho việc cộng tác trong các ghi chú hoặc thư mục được chia sẻ mang tính xã hội, trực tiếp và theo ngữ cảnh hơn. Nhập ký hiệu @ và tên của cộng tác viên ở bất kỳ đâu trong văn bản để thông báo cho họ về các cập nhật quan trọng và liên kết họ trở lại ghi chú;
  • Ghi chú nhanh : có thể tìm và chỉnh sửa Ghi chú nhanh bạn đã tạo trên Mac và iPad với iOS 15

Mặc dù đây không phải là một tính năng dành riêng cho ứng dụng, nhưng với iOS 15, Apple sẽ đưa kính lúp trở lại để lựa chọn văn bản chính xác. Bây giờ, khi người dùng bắt đầu di chuyển con trỏ văn bản, một bong bóng xuất hiện phía trên ngón tay của họ để phóng đại những gì được hiển thị bên dưới. Điều này giúp bạn dễ dàng biết vị trí đặt con trỏ văn bản và vị trí văn bản sẽ được chèn.