Dịch vụ Apple đang dùng đã thông báo tăng giá

Dịch vụ Apple đang dùng đã thông báo tăng giá

Vừa qua Apple đã thông báo tăng giá các dịch vụ như Apple Music, Apple TV+ và gói Apple One theo giá USD. Lúc đó mình chưa rõ liệu ở Việt Nam thì giá tăng cụ thể sẽ như thế nào, và đến ngày hôm nay các dịch vụ mình đang dùng đã thông báo tăng giá theo VND như sau (giá cho mỗi tháng):
 


Apple Music gói cá nhân giá cũ 59.000đ, tăng lên 65.000đ / gói gia đình giá cũ 89.000đ, tăng lên 99.000đ
Apple One gói cá nhân giá cũ là 175.000đ, tăng lên 219.000đ / gói gia đình 199.000đ, tăng lên 249.000đ
Apple TV+ giá cũ 110.000đ, tăng lên 179.000đ
Tuỳ vào thị trường, cơ bản giá dịch vụ Apple ở Việt Nam vẫn rẻ hơn ở Mỹ một chút. Anh em đang dùng dịch vụ nào hằng tháng? và nghĩ sao về giá dịch vụ mới này của Apple?