Hướng dẫn khắc phục lỗi xem nhanh (Quicklook) trên macOS

Hướng dẫn khắc phục lỗi xem nhanh (Quicklook) trên macOS

Trên macOS có chức năng hiển thị bản xem trước giúp người dùng duyệt file nhanh mà không cần mở hẳn bằng cách bấm phím Space. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng tính năng này có thể bị lỗi và chỉ hiển thị file xem trước với kích thước nhỏ, thậm chí không hiển thị.

 

 

Khi hoạt động đúng thì Quicklook sẽ mở các hình ảnh to như thế này.

 

 

Bị lỗi thì nó chỉ còn lại nhiêu đây, thậm chí không hiện.

 

 

Các bạn vào Launchpad hoặc Spotlight tìm Activity Monitor.

 

 

Trên cùng bên phải của Activity Monitor có ô tìm kiếm. Các bạn gõ dòng “com.apple.quicklook.ThumbnailsAgent” để tìm đến tác vụ này và bấm dấu X - Stop để tắt tính năng này đi.

 

 

Ra màn hình chính tìm đến trình Force Quit, chọn Finder và bấm Relaunch để chạy lại Quicklook, vậy là xong. Cách làm này sửa được hầu hết các lỗi liên quan đến Quicklook.a