iOS 14.6 cho phép bạn sử dụng địa chỉ email để đặt AirTag và các mục khác vào Chế độ mất

iOS 14.6 cho phép bạn sử dụng địa chỉ email để đặt AirTag và các mục khác vào Chế độ mất

Apple đã phát hành bản beta thứ ba của iOS 14.6 cho các nhà phát triển , chỉ có một số thay đổi nhỏ so với bản cập nhật lớn iOS 14.5. Tuy nhiên, người dùng ứng dụng Find My sẽ lưu ý rằng hiện có thể sử dụng địa chỉ email để đặt AirTag hoặc mục tương thích với Find My Network khác vào Chế độ mất.

Nếu bạn mất thẻ AirTag hoặc vật phẩm khác được thêm vào ứng dụng Tìm của tôi, bạn có thể đặt thẻ đó vào Chế độ mất. Điều này có nghĩa là vật phẩm sẽ hiển thị thông báo có số điện thoại của bạn cho người tìm thấy. Với iOS 14.6, Apple sẽ thêm nhiều tùy chọn hơn vào Chế độ bị mất của ứng dụng Tìm của tôi, giờ đây người dùng sẽ thấy một tùy chọn để chọn sử dụng số điện thoại hoặc địa chỉ email để bật Chế độ mất cho một mục. Cũng giống như với số điện thoại, ứng dụng Tìm của tôi cho người dùng biết rằng email sẽ hiển thị với bất kỳ ai tìm thấy AirTag hoặc vật phẩm khác được bật Chế độ mất.

Hiện tại, không có cách nào để kết hợp số điện thoại và địa chỉ email, có nghĩa là người dùng sẽ chỉ phải chọn một trong các tùy chọn để bật Chế độ mất. Tuy nhiên, điều này có thể hữu ích cho những người không muốn chia sẻ số điện thoại cá nhân của họ với người lạ.

iOS 14.6 bao gồm các tính năng mới trong ứng dụng Apple Podcasts cho nền tảng Đăng ký Apple Podcasts sắp tới, sẽ ra mắt vào khoảng tháng này, cũng như hỗ trợ cho Apple Card Family.