iPhone 14 Pro Max là chiếc iPhone nặng nhất Apple từng sản xuất

iPhone 14 Pro Max là chiếc iPhone nặng nhất Apple từng sản xuất

Năm nay là năm thứ 15 trong lịch sử phát hành dòng Apple iPhone. Trong khoảng thời gian này, cùng với 4 chiếc iPhone 14 mới nhất thì Apple đã phát hành tổng cộng 38 chiếc iPhone. Và một thông tin thú vị có thể anh em chưa biết đó là chiếc iPhone cao cấp nhất trong năm nay, 14 Pro Max, chính là chiếc iPhone nặng nhất trong lịch sử.

Vậy chiếc iPhone nào nhẹ nhất, hãy cũng xem qua bảng xếp hạng từ nhẹ nhất đến nặng nhất:
iPhone 5: 112g
iPhone 5s: 112g
iPhone SE 1: 113g
iPhone 6: 129g
iPhone 5c: 132g
iPhone 3G: 133g
iPhone 12 mini: 133g
iPhone 1: 135g
iPhone 3GS: 135g
iPhone 4: 137g
iPhone 7: 138g
iPhone 4S: 140g
iPhone 13 mini: 140g
iPhone 6S: 143g
iPhone SE 3: 144g
iPhone 8: 148g
iPhone SE 2: 148g
iPhone 12: 162g
iPhone 6 Plus: 172g
iPhone 14: 172g
iPhone 13: 173g
iPhone X: 174g
iPhone XS: 177g
iPhone 12 Pro: 187g
iPhone 7 Plus: 188g
iPhone 11 Pro: 188g
iPhone 6s Plus: 192g
iPhone XR: 194g
iPhone 11: 194g
iPhone 8 Plus: 202g
iPhone 13 Pro: 203g
iPhone 14 Plus: 203g
iPhone 14 Pro: 206g
iPhone XS Max 208g
iPhone 11 Pro Max: 226g
iPhone 12 Pro Max: 226g
iPhone 13 Pro Max: 238g
iPhone 14 Pro Max: 240g

Kết luận:
3 chiếc iPhone nhẹ nhất là iPhone 5, 5s (cùng 112g) và iPhone SE 1 với mức hơn chỉ 1g (113g).
4 chiếc nặng nhất đều là dòng Pro Max và theo đúng thứ tự tăng dần từ 11 đến 14 Pro Max