Thủ thuật kết nối chiếc Apple Watch đang sử dụng với iPhone vừa mua mới trên iOS 16

Thủ thuật kết nối chiếc Apple Watch đang sử dụng với iPhone vừa mua mới trên iOS 16

Apple Watch tự động sao lưu các bản Backup lên điện thoại iPhone mà nó được kết nối nhưng trong app Settings không có tùy chọn sao lưu thủ công hoặc kiểm tra thời điểm đã được sao lưu là khi nào.

Ngoài ra, cũng nên biết rằng Apple Watch sẽ không sao lưu các mục gồm:

• Danh sách thiết bị Bluetooth đã kết nối
• Thông tin Credit/Debit Card sử dụng cho Apple Pay
• Passcode của Apple Watch
• Tin nhắn

Cách kết nối Apple Watch có sẵn với iPhone mới mua:
 

 

iOS 16 sở hữu tính năng mới giúp tự động chuyển dữ liệu cho chiếc Apple Watch có sẵn. Bạn có thể thực hiện theo các bước được hướng dẫn trên màn hình máy.


• Thiết lập chiếc iPhone mới để nó phục hồi dữ liệu từ iPhone cũ bằng tính năng Quick Transfer
• Nhập Passcode trên Apple Watch để nó sẵn sàng kết nối với iPhone mới
• Chọn OK khi được thông báo hỏi
• Apple Watch sau khi kết nối thành công sẽ tự động chuyển dữ liệu, bao gồm cả các dữ liệu gần nhất


Trong trường hợp bạn nâng cấp mới cả Apple Watch và iPhone thì thực hiện các bước sau:

 

 

• Sử dụng bản sao lưu gần nhất để phục hồi dữ liệu lên chiếc Apple Watch mới
• Thiết lập đầy đủ cho chiếc iPhone mới
• Mở app Watch trên iPhone để bắt đầu kết nối với Apple Watch
• Nếu không kết nối được với Apple Watch, ta có thể thử xóa thiết bị (đang báo lỗi) và kết nối thủ công bằng menu All Watches > Add Watch
• Khởi động lại Apple Watch, nhập Passcode và làm theo hướng dẫn kết nối trên màn hình
• Khi được hỏi, chọn tùy chọn phục hồi Apple Watch từ bản sao lưu mới nhất


Cách bắt buộc Apple Watch tạo bản sao lưu mới nhất


Nếu không thấy bản sao lưu nào, bạn cũng có thể bắt buộc Apple Watch tạo bản sao lưu mới nhất. Tuy nhiên cần lưu ý rằng có thể một số thiết bị khác trong hệ sinh thái Apple sẽ không được ghi nhớ (do vấn đề bảo mật). Ta thực hiện các bước sau:


• Mở app Watch trên iPhone cũ (đang kết nối với Apple Watch cũ)
• Chọn All Watches > chọn chiếc Apple Watch tương ứng > nhấn phím ‘i’
• Chọn Unpair Apple Watch
• Apple Watch sẽ tạo một bản sao lưu mới nhất trước khi hủy kết nối với iPhone
• Tiếp tục hoàn chỉnh quy trình hủy kết nối
• Tạo bản sao lưu chiếc iPhone cũ và phục hồi nó lên chiếc iPhone mới
• Mở app Watch trên iPhone mới sau đó kết nối với Apple Watch mới
• Khởi động lại chiếc Apple Watch mới để thấy giao diện kết nối và thực hiện như hướng dẫn
• Khi được hỏi, chọn phục hồi dữ liệu cho chiếc Apple Watch mới từ bản sao lưu mới nhất

← Bài trước Bài sau →