Cáp đồng bộ và sạc USB-C sang USB-C
 


Chiều dài 1m
 


Hoạt động với bất kỳ nguồn điện hỗ trợ USB-C nào

Sản phẩm liên quan

 Cáp sạc Philips DLC9530 Type C to Type C, 1M (USB2.0) MAX100W
 Cáp sạc Philips DLC9530 Type C to Type C, 1M (USB2.0) MAX100W