Devialet Care là gói bảo hành của Devialet dành cho sản phẩm Loa Devialet Phantom Premier Classic. Với gói bảo hành Devialet Premier Classic bạn sẽ được sử dụng dịch vụ bảo hành của Devialet cho sản phẩm Devialet Phantom Premier Classic trong vòng 5 năm.

Ngay khi mua gói bảo hành, bạn phải kích hoạt ngay hay bạn cũng có thể kích hoạt gói sau nhưng phải đảm bảo trong vòng 30 ngày kể từ ngay mua. Gói bảo hành Devialet Premier Classic sẽ cho bạn cơ hội được đổi mới sản phẩm của mình 1 lần với bất kỳ lý do gì dù là rơi vỡ, hỏng hóc…

Gói bảo hành DEVIALET PREMIER
Dùng bảo hành cho Loa Devialet Phantom Premier Gold và Premier Opera
Mua và kích hoạt gói bảo hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua
Tổng thời gian bảo hành lên đến 5 năm
Được đổi mới sản phẩm 1 lần với bất kỳ lý do nào

Sản phẩm liên quan

 Gói Bảo Hành Loa DEVIALET Care Phantom I
 Gói Bảo Hành Loa DEVIALET Care Phantom I