Paramax SA-999 Air - JBL Pasion 8 - Klipsch R 120SW - Paramax SM-1000 Smart

29,000,000₫

Các sản phẩm trong bộ Combo

 

 

PARAMAX SA-999 AIR

Đơn giá: 6.790.000 VNĐ

Số lượng: 1

 

 

JBL PASION 8

Đơn giá: 11.200.000 VNĐ

Số lượng: 1

 

 

KLIPSCH R 120SW

Đơn giá: 8.200.000 VNĐ

Số lượng: 1

 

 

 

PARAMAX SM-1000 SMART

Đơn giá: 3.790.000 VNĐ

Số lượng: 1

 

 

🏡 i-Tâm Loan: 46-48

Trần Văn Khéo - TP. Cần Thơ

☎️ 1 9 0 0 6 4 5 9

🌐 itamloan.vn

⏰ 7:30 AM - 21:30 PM

 

Sản phẩm liên quan

 Paramax SA-999 Air - JBL Pasion 8 - Klipsch R 120SW - Paramax SM-1000 Smart