Apple cập nhật iOS cho iPhone trong bao lâu?

Apple cập nhật iOS cho iPhone trong bao lâu?

Công ty phân tích thị trường Statista đã cập nhật biểu đồ thể hiện thời gian Apple hỗ trợ cập nhật iOS cho các thiết bị iPhone. Dữ liệu được cập nhật đến tháng 9 năm 2022, thêm vào dòng iPhone 14 và iOS 16.

Biểu đồ cho thấy thời gian Apple hỗ trợ cập nhật iOS dài nhất trong lịch sử là 6 năm (không tính năm phát hành iPhone), với 2 thiết bị nhận được sự hỗ trợ này là iPhone 6s, 6s Plus: cài sẵn iOS 9 và được cập nhật đến iOS 15. Ngoài ra có 1 trường hợp đặc biệt là iPhone SE 1, được hỗ trợ trong 5 năm nhưng được cập nhật đến 6 bản iOS.

 


Những mẫu đã kết thúc thời gian hỗ trợ cập nhật iOS:

 • iPhone 1 và iPhone 3G: 2 năm cho mỗi máy, 2007 – 2009 và 2008 – 2010.
 • iPhone 3GS và iPhone 4: tăng lên 3 năm, 2009 – 2012 và 2010 – 2013.
 • iPhone 4s và iPhone 5: tăng lên 4 năm, 2011 – 2015 và 2012 – 2016
 • iPhone 5c: 3 năm, 2013 – 2016
 • iPhone 5s: tăng lên 5 năm, 2013 – 2018
 • iPhone 6/6 Plus: 4 năm, 2014 – 2018
 • iPhone 6s/6s Plus: tăng lên 6 năm, 2015 – 2021
 • iPhone SE: 5 năm nhưng được cập nhật 6 bản iOS, 2016 – 2021 (ra mắt đầu năm 2016, cài sẵn iOS 9 nhưng được cập nhật lên iOS 10 ngay trong năm đó)
 • iPhone 7/7 Plus: 5 năm, 2016 – 2021

Những mẫu vẫn đang được cập nhật tính đến 2022, với phiên bản mới nhất là iOS 16:

 • iPhone 8/8 Plus (2017) hiện là 5 năm
 • iPhone X (2017) hiện là 5 năm
 • iPhone Xs/Xs Max (2018) hiện là 4 năm
 • iPhone Xr (2018) hiện là 4 năm
 • iPhone 11 (2019) hiện là 3 năm
 • iPhone 11 Pro/11 Pro Max (2019) hiện là 3 năm
 • iPhone SE 2 (2020) hiện là 2 năm nhưng đã được cập nhật 3 phiên bản iOS (cài sẵn iOS 13 và được cập nhật lên iOS 14 trong cùng năm 2020)
 • iPhone 12/12 mini (2020) hiện là 2 năm
 • iPhone 12 Pro/12 Pro Max (2020) hiện là 2 năm
 • iPhone 13/13 mini (2021) hiện là 1 năm
 • iPhone 13 Pro/13 Pro Max (2021) hiện là 1 năm
 • iPhone SE 3 (2022), mới ra mắt nhưng đã được cập nhật 1 phiên bản iOS (cài sẵn iOS 15 và được cập nhật lên iOS 16 trong cùng năm 2022)
 • iPhone 14/14 Plus (2022) mới ra mắt
 • iPhone 14 Pro/14 Pro Max (2022) mới ra mắt
← Bài trước Bài sau →