Apple chặn hạ cấp xuống iOS 14.4.1 sau khi vá lỗ hổng bảo mật với iOS 14.4.2

Apple chặn hạ cấp xuống iOS 14.4.1 sau khi vá lỗ hổng bảo mật với iOS 14.4.2

Apple hôm nay đã ngừng ký iOS 14.4.1, có nghĩa là người dùng đã cập nhật thiết bị của họ lên iOS 14.4.2 không thể hạ cấp được nữa. Điều này xảy ra sau khi Apple phát hành iOS 14.4.2 một tuần trước, bao gồm một bản sửa lỗi bảo mật quan trọng.

Apple đã phát hành iOS 14.4.2 vào tuần trước để sửa một lỗ hổng bảo mật quan trọng. Apple nói rằng một lỗi trong WebKit có thể cho phép một trang web độc hại kích hoạt tập lệnh xuyên trang tùy ý. Theo Apple, lỗ hổng bảo mật đã bị khai thác trong tự nhiên.

Trước khi iOS 14.4.2 được phát hành vào tuần trước, iOS 14.4.1 đã được phát hành vào ngày 8 tháng 3 để vá một lỗ hổng riêng biệt trong WebKit. Điều này có nghĩa là Apple đã phát hành hai bản cập nhật điểm cho iOS 14.4 vào tháng 3 để sửa các lỗ hổng WebKit riêng biệt.

Kể từ hôm nay, người dùng không thể hạ cấp từ iOS 14.4.2 xuống iOS 14.4.1 nữa. Hoàn nguyên về các bản dựng iOS cũ hơn là điều phổ biến đối với những người có thiết bị đã bẻ khóa. Việc khôi phục iPhone hoặc iPad về phiên bản iOS trước đôi khi có thể hữu ích đối với những người dùng gặp phải các lỗi đáng kể sau khi nâng cấp lên phiên bản iOS mới nhất.

Điều này có nghĩa là bất kỳ ai gặp sự cố với iOS 14.4.2 sẽ phải đợi cho đến khi có bản cập nhật trong tương lai để giải quyết sự cố của họ. Apple ngừng ký các phiên bản iOS cũ hơn để đảm bảo rằng càng nhiều người càng tốt đang sử dụng các bản phát hành mới nhất và an toàn nhất.

Bản phát hành công khai tiếp theo của iOS có thể là iOS 14.5 , hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm beta công khai và dành cho nhà phát triển. Nó có thể được phát hành ngay trong tháng này.