Nhiều anh em vẫn không hiểu đúng Apple Pay là gì?

Nhiều anh em vẫn không hiểu đúng Apple Pay là gì?

ó chỉ là cái thẻ thanh toán không chạm của anh em thôi. Tức là thay vì anh em dùng cái thẻ để gần máy vào máy để thanh toán thì anh em đưa thông tin cái thẻ đó vào iPhone rồi dùng iPhone chạm vào để thanh toán.
Những nơi không treo cái bảng Apple Pay nhưng có máy nhận được thẻ không chạm thì cũng dùng được Apple Pay như thường.
 


Apple có thể đồng ý cho thẻ của ngân hàng này, ngân hàng kia có thể chui vào cái app Ví trên iPhone. Nhưng Apple không thể cản được cái máy nhận tín hiệu thẻ ở cửa hàng nó nhận tín hiệu.
Apple Pay chỉ thay đổi cách chúng ta thao tác dùng thẻ thôi chứ không tạo ra một hình thức thanh toán mới.
← Bài trước Bài sau →